85cc
Seizoen: 2010
3-4-2010 8-5-2010 22-5-2010 19-6-2010 9-10-2010
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal R1 R2 Totaal
1 4 Thijs van Kessel 267 0 0 30 30 60 27 27 54 25 25 50 23 23 46 27 30 57
2 132 Jelmer Kruitbosch 215 52 52 27 27 54 x x x 27 27 54 25 25 50 30 27 57
3 25 Joeri Bouman 213 54 2 23 23 46 23 21 44 21 21 42 20 20 40 21 20 41
4 6 Ismo Wolsink 139 128 74 25 25 50 x x x 20 23 43 x x x 23 23 46
5 14 Kjelt Klein Baltink 125 142 14 x x x 21 23 44 19 20 39 21 21 42 x x x
6 9 Brian de Jong 117 150 8 x x x x x x 30 30 60 27 30 57 x x x
7 65 Daimy Bult 117 150 0 x x x 30 30 60 x x x 30 27 57 x x x
8 33 Bjorn van der Tol 92 175 25 x x x 25 25 50 23 19 42 x x x x x x
9 55 Natasja Huisman 57 210 35 21 x 21 x x x 18 18 36 x x x x x x
10 1 Thijs Bulten 50 217 7 x x x x x x x x x x x x 25 25 50
11 198 Giovano van den Berg 21 246 29 x x x x x x x x x x x x 0 21 21
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
3-4-2010 1e clubcross MAC SEV 3 april 2010
8-5-2010 2e clubcross MAC SEV 8 mei 2010
22-5-2010 3e clubcross MAC SEV Lochem 22 mei 2010
19-6-2010 4e clubcross MAC SEV Lochem 19 juni 2010
9-10-2010 5e clubcross MAC SEV Lochem 9 okt. 2010