Jr1. Lo206
Season: 2010
5/2/2010 5/2/2010 5/2/2010 6/6/2010 6/6/2010 7/25/2010 7/25/2010 7/25/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010 10/3/2010 10/3/2010 10/3/2010
Pos No. Name Total Diff Gap Jr Total Jr Total Jr Total Jr Total Jr Total Jr Total Jr Total Jr Total Qu Total He Total Ma Total Jr Total Jr Total Jr Total
1 1 Filip Niemkiewicz 833 0 0 3 3 3 3 192 192 4 4 201 201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 201 201 4 4 4 4 201 201
2 48 Wyatt Brichacek 210 623 623 4 4 4 4 202 202 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 45 Issac Reiner 0 833 210 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/2/2010 2010 IMI Club #2 CW
5/2/2010 2010 IMI Club #2 CW
5/2/2010 2010 IMI Club #2 CW
6/6/2010 2010 IMI Club #3 CCW
6/6/2010 2010 IMI Club #3 CCW
7/25/2010 2010 IMI Club #4 CW
7/25/2010 2010 IMI Club #4 CW
7/25/2010 2010 IMI Club #4 CW
9/12/2010 CJKC IMI
9/12/2010 CJKC IMI
9/12/2010 CJKC IMI
10/3/2010 2010 IMI Club #6 CCW
10/3/2010 2010 IMI Club #6 CCW
10/3/2010 2010 IMI Club #6 CCW