Tag Jr.
Season: 2010
4/11/2010 4/11/2010 4/11/2010 5/2/2010 5/2/2010 5/2/2010 6/6/2010 6/6/2010 6/6/2010 7/25/2010 7/25/2010 7/25/2010 9/12/2010 9/12/2010 9/12/2010 10/3/2010 10/3/2010 10/3/2010
Pos No. Name Total Diff Gap Jr Total Jr Total Jr Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total R1 Total Ta Total Ta Total Ta Total Qu Total He Total Ma Total Ta Total Ta Total Ta Total
1 1 Greggory Payseno 1250 0 0 4 4 4 4 201 201 4 4 4 4 201 201 4 4 201 201 4 4 4 4 DNS 0 201 201 4 4 4 4 201 201 4 4 4 4 201 201
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
4/11/2010 2010 IMI Club #1 CCW
4/11/2010 2010 IMI Club #1 CCW
4/11/2010 2010 IMI Club #1 CCW
5/2/2010 2010 IMI Club #2 CW
5/2/2010 2010 IMI Club #2 CW
5/2/2010 2010 IMI Club #2 CW
6/6/2010 2010 IMI Club #3 CCW
6/6/2010 2010 IMI Club #3 CCW
6/6/2010 2010 IMI Club #3 CCW
7/25/2010 2010 IMI Club #4 CW
7/25/2010 2010 IMI Club #4 CW
7/25/2010 2010 IMI Club #4 CW
9/12/2010 CJKC IMI
9/12/2010 CJKC IMI
9/12/2010 CJKC IMI
10/3/2010 2010 IMI Club #6 CCW
10/3/2010 2010 IMI Club #6 CCW
10/3/2010 2010 IMI Club #6 CCW