Twilight Series - Junior
Season: 2007
20/01/2007 24/02/2007 24/02/2007
Pos No. Name Total Diff Gap He Total He Total He Total
1 25 Sam Price 45 0 0 15 15 15 15 15 15
2 66 Vaughan Marshall 40 5 5 10 10 15 15 15 15
3 14 Jereiah Smith 32 13 8 9 9 8 8 15 15
4 87 Damon Leitch 12 33 20 12 12 x x x x
5 88 Morgan Fraser 10 35 2 x x 10 10 x x
6 4 Alan Deans 9 36 1 x x 9 9 x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
20/01/2007 Twilight Series Round One
24/02/2007 Twilight Series Round Two
24/02/2007 Round Bonus