Kattcupen - MX Girl
Season: 2009
2009-10-24 2009-11-28 2009-12-12 2010-02-27 2010-03-13 2010-03-14
Pos No. Name Total Drop Diff Gap G Total To Total To Total To Total To Total To Total
1 11 Jennifer Rosengren 499 99 0 0 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100
2 33 Sofie Jernberg 492 95 7 7 95 95 98 98 97 97 99 99 99 99 99 99
3 471 Caroline Sandegren 292 0 207 200 97 97 96 96 99 99 x x x x x x
4 22 Sara 200 0 299 92 100 100 100 100 x x x x x x x x
5 67 Emmeli Hagman 195 0 304 5 x x 97 97 98 98 x x x x x x
6 75 Ebba Wahlstedt 191 0 308 4 96 96 95 95 x x x x x x x x
7 226 Frida Östlund 98 0 401 93 98 98 x x x x x x x x x x
8 1129 Anna Carlin 96 0 403 2 x x x x 96 96 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
2009-10-24 Kattcupen 1
2009-11-28 Kattcupen 2
2009-12-12 Kattcupen 3
2010-02-27 Kattcupen 4
2010-03-13 Kattcupen 5
2010-03-14 Kattcupen 6