Kattcupen - Girls
Season: 2010
2010-10-30 2010-11-27 2010-12-18 2011-01-29 2011-02-26 2011-03-26
Pos No. Name Total Diff Gap G Total To Total To Total To Total To Total To Total
1 31 Sofie Jernberg 597 0 0 97 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 22 Sara Pettersson 100 497 497 100 100 x x x x x x x x x x
3 24 Linn Jonsson 99 498 1 x x x x x x 99 99 x x x x
4 11 Jennifer Rosengren 99 498 0 99 99 x x x x x x x x x x
5 258 Ina Pålsson 98 499 1 98 98 x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2010-10-30 Kattcupen 1
2010-11-27 Kattcupen 2
2010-12-18 Kattcupen 3
2011-01-29 Kattcupen 4
2011-02-26 Kattcupen 5
2011-03-26 Kattcupen 6